Lubelska Grupa Wushu - Lublin

Czym jest Wushu?

Terminem Wushu określamy wszystkie chińskie sztuki walki. Został on wprowadzony by wyprzeć panujący na zachodzie termin Kung-fu, który oznacza "być dobrym w czymś" np. można być mistrzem kung-fu lepienia garnków.

W wyniku popularyzacji wushu na całym świecie jako dyscypliny sportowej, która niewiele miała wspólnego z tradycyjnym nauczaniem ,a więcej z gimnastyką artystyczną z elementami chińskich sztuk walki nauczyciele tradycyjnych szkół walki dla odróżnienia ich szkół od dyscypliny sportowej wprowadzili termin Shízhàn gōngfū lub wuyi (sztuka wojenna) dla określenia tradycyjnych szkół walki.

Lubelska Grupa Wushu jest grupą ludzi promującą i ćwiczącą tradycyjny chiński system walki.

 

Gōngfū trochę historii.

Chińskie sztuki walki to temat tak obszerny jak stare i ogromne jest Państwo Środka i jego cywilizacja.

Najstarsze wzmianki o umiejętnościach posługiwania się walką wręcz i bronią w starożytnych chinach znajdują się w takich dziełach jak Księga rytuałów "Liji", Zapiski historyka "Shiji", Kronika Wiosen i Jesieni "Chunqiu", Księga Hanów.

Wraz z rozwojem cywilizacji chińskiej, oprócz sztuki wojennej, rozwijała się również filozofia i religia, która miała wielki wpływ na kształtowanie się i obecną formę Wushu. Taoizm wpłynął na powstanie stylów wewnętrznych nèijiā, natomiast buddyzm na powstanie stylów zewnętrznych wàijiā. Kult przodków (konfucjanizm) sprawił, że styl walki był przekazywany w obrębie rodziny, rodu, wioski.

Dodajmy do tego wielkość obszaru, które obejmowało Państwo Środka oraz różnice geograficzne i mamy kolejny podział na style północne (długa pięść) i południowe (krótka pięść).

 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl